Przejdź do treści
INFORMACJE
Usługi firmy MEDOL są dla wszystkich kandydatów (szukających pracy) bezpłatne i nie powodują jakichkolwiek obciążeń finansowych w przyszłości.
Nasza oferta jest skierowana do lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz personelu medycznego wszystkich specjalności, bez względu na etap kariery zawodowej, zarówno przed specjalizacją jak i w jej trakcie.
Pomagamy w znalezieniu pracy odpowiadającej Państwa kwalifikacjom i oczekiwaniom.
Pokrywamy koszty przejazdu na rozmowę kwalifikacyjną.
Towarzyszymy przy pierwszym kontakcie z przyszłym pracodawcą, zajmujemy się organizacją terminu i miejsca rozmowy kwalifikacyjnej oraz pomagamy w przygotowaniach do niej.
Wspieramy naszych Kandydatów w procesie aprobacji (prawo do wykonywania zawodu) oraz pomagamy w zebraniu i przygotowaniu niezbędnych dokumentów.
Wspieramy naszych Kandydatów przy zawarciu umowy o pracę.
Pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji językowych.
Wszystkie dane osobowe gromadzone w  czasie trwania procesu rekrutacyjnego będą rzetelnie przechowywane i  używane jedynie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.  Okres przechowywania danych osobowych jest równy czasowi trwania postępowania rekrutacyjnego.   
Wróć do spisu treści