Przejdź do treści
  
Polityka prywatności serwisu www.medol.pl

1. Informacje ogólne  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług pośrednictwa pracy poprzez  nasz Serwis.

2. Administratorem danych osobowych składanych w serwisie jest MEDOL sp. z o.o.  z siedzibą w Olsztynie przy pl. Daszyńskiego 6, KRS: 0000721989  NIP: 7393912396 , REGON 36977369600000

3. W trosce o bezpieczeństwo udostępnionych nam przez Państwa danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu tych danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie  wyrażonej przez Państwa zgody do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, wyłącznie w celach związanych ze zleconymi przez Państwa usługami i z opracowaniem Państwa zapytania.

5. Pozyskiwanie informacji o użytkownikach i ich zachowaniach odbywa się w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [zobacz polityka plików “cookies”].

  1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w celach związanych ze zleconymi przez Państwa usługami oraz z opracowaniem Państwa zapytania.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Wszystkie dane osobowe gromadzone w  czasie trwania procesu rekrutacyjnego będą rzetelnie przechowywane i  używane jedynie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.  Okres przechowywania danych osobowych jest równy czasowi trwania postępowania rekrutacyjnego.  

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mają własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zapraszamy do działu - KONTAKT.  
COOKIES

Przeglądarka internetowa użytkownika zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika np. komputerze. Użytkownicy powinni zapoznać się z informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies, które są dostępne w ustawieniach ich przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies będzie to oznaczać, że cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będą przechowywane informacje w urządzeniu końcowym użytkownika.
Jeżeli zostanie wyłączone stosowanie cookies przez użytkownika, mogą nastąpić utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu internetowego MEDOL, nie nastąpi jednak brak możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczonych w naszym serwisie internetowym.  
Wyłączanie cookies

  
Google Chrome

Wyłączanie plików cookies w Google Chrome:
Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn
Kasowanie zapisanych wcześniej plików cookie:
w okienku blokowania plików cookies naciśnij przycisk "Usuń wszystkie"
Ustawienia plików cookies Google Chrome-Pomoc
  

Firefox

Wyłączanie plików cookies w  Firefox:
Klikamy przycisk "Firefox" >  Opcje > Prywatność > Program Firefox > Akceptuj ciasteczka > Nigdy > OK
Kasowanie zapisanych wcześniej plików cookie:
Wchodzimy do menu naciskając przycisk "Firefox"
Wybieramy opcję "Historia", kliknąć przycisk "Wyczyść historię przeglądania"
Zaznaczamy opcję "Ciasteczka" i klikamy przycisk "Wyczyść teraz"
Ustawienia plików cookies  Firefox - Pomoc

  
Microsoft Internet Explorer

Wyłączanie plików cookies w  Internet Explorer  
Narzędzia > Opcje Internetowe > Zaawansowane > Prywatność > Zablokuj" dla opcji: "Pliki cookie tej samej firmy" oraz dla opcji "Pliki cookie innych firm"
Kasowanie zapisanych wcześniej plików cookie:
Opcje Internetowe > Ogólne > Usuń w "Historia Przeglądania"  
W oknie "Usuwanie historii przeglądania" zaznaczyć opcję "Pliki cookie" i kliknąć przycisk "Usuń"
Ustawienia plików cookies Microsoft - Pomoc
  
Opera

Wyłączanie plików cookies w Operze:
Klikamy przycisk "Opera" > Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka >  Nigdy nie akceptuj ciasteczek
Kasowanie zapisanych wcześniej plików cookie:
W zakładce ciasteczka kliknąć przycisk "Zarządaj ciasteczkami"
W nowootwartym oknie kliknąć przycisk "Usuń" dla wybranej witryny
Ustawienia plików cookies  Opera - Pomoc

BLOKOWANIE GOOGLE ANALYTICS

Możesz zablokować Google Analytics udostępnianie informacji o Twojej aktywności w witrynie. W tym celu zainstaluj dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics
Wróć do spisu treści